.

Kontaktujte nás telefonicky phone Spa consultations> 00421 948 337 029 Trips> 00421 948 628 082

Bahar
Bahar
banner

O Bahar Tours

Bahar Tours je spoločnosť, ktorá podniká na základe licencie vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Našou ambíciu je byť lídrom v oblasti cestovného ruchu a liečebných pobytov v Slovenskej republike, Českej republike a Maďarskej republike, pričom pre klientelu je z regiónu Blízkeho východu - Perzského zálivu.

Bahar Tours má tiež ambíciu byť prvou spoločnosťou, ktorá spája Slovenskú republiku, Českú republiku a Maďarskú republiku so Blízkym východom v oblasti jazdeckých  športov a sokoliarskych akcií.

Terapeutická turistika a dovolenky
Navrhujeme terapeutickú turistiku a dovolenky a vytvárame vašu obľúbenú destináciu v dosahu vašich rúk a podľa vašich požiadaviek a rozpočtu, rovnako vykonávame všetky opatrenia, ktoré zahŕňajú, stravovanie, ubytovanie a prenájom auta s vodičom i bez vodiča a ďalšie služby, ako je zabezpečenie turistického sprievodcu hovoriaceho po arabsky, či v prípade potreby poskytovanie tlmočníkov, ktorí vás sprevádzajú počas doby liečenia.

Naša vízia a ciele

- Chceme byť prvou voľbou pre tých záujemcov z krajín Arabského zálivu, ktorí hľadajú kúpeľnú liečbu a rekondičné pobyty v Slovenskej republike, Českej republike a Maďarskej republike.
- Chceme prispieť k rozvoju terapeutickej turistiky na Slovensku, v  Českej republike a Maďarskej republike.
- Naším cieľom je budovať značku, ktorá bude vždy spájaná so spokojnosťou klientov.
- Chceme podporovať vášeň jazdeckého a sokoliarskeho športu medzi Slovenskom, Maďarskom, Českou republikou a Blízkym východom.

Naše hlavné hodnoty
- Zaväzujeme sa poskytovať služby najvyššej kvality, ktoré vyhovujú požiadavkám našich klientov a budovať s nimi silné a udržateľné vzťahy.
- Našim klientom budeme poskytovať  rady a zaväzujeme sa nadovšetko hájiť ich záujmy.
- Chceme budovať dobré vzťahy so všetkými obchodnými partnermi, ako sú kliniky, terapeutické cestovné agentúry, turistickí operátori, hotely, reštaurácie, letecké spoločnosti, prepravné spoločnosti atď.
- Zaväzujeme sa odpovedať na akékoľvek otázky,  pripomienky  alebo sťažnosti do 24 hodín.